Sáng 7-5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè (TP HCM) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc ngày thứ 2. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Nhà Bè.

Theo đó, ông Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Hoàng Tùng và ông Phạm Minh Huấn cũng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu "Phát huy truyền thống cách mạng, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, sáng tạo" để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, gia đình hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội, nhân dân có việc làm và cuộc sống ổn định; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; khai thác mọi nguồn lực xây dựng huyện Nhà Bè trở thành quận có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - công nghiệp là chủ yếu.

Công bố kết quả bầu nhân sự lãnh đạo Huyện ủy Nhà Bè - TP HCM - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Các nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển nhanh số lượng, chất lượng doanh nghiệp. Củng cố hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh các chợ truyền thống, đồng thời phát triển các loại hình thương mại hiện đại; kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ phụ trợ Khu công nghiệp cảng Hiệp Phước; tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới. Nâng cao tính chủ động của các cấp trong việc điều hành ngân sách, đảm bảo chi ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu thực tế và định hướng phát triển bền vững. 

Tiếp tục phát triển quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các ngành học, cấp học. Kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm chính sách an sinh xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, nâng cao đời sống cho gia đình chính sách có công.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tập trung hoàn thành dự án mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè, nâng cao hiệu quả hoạt động các trạm y tế xã - thị trấn. Tăng cường công tác y tế dự phòng. 

Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, phát triển huyện. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, nâng cao niềm tin của nhân dân. 

Trường Hoàng