Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, về kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định hàng năm từ 12% đến 12,2%.

Huyện Nhà Bè đề ra 3 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng đại hội

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, trật tự xây dựng... ngày càng chặt chẽ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Quy hoạch xây dựng tiếp tục được hoàn thiện.

Đặt biệt, huyện Nhà Bè đã triển khai thực hiện 3 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015-2020 như: Chương trình học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững; chương trình nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chương trình tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các ngành kinh tế là 12%; đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn huyện được kiểm tra; các công trình xây dựng không phép, sai phép được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đúng hẹn hơn 99%...

Huyện Nhà Bè đề ra 3 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo TP, huyện Nhà Bè thăm quan các mô hình kinh tế của huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè cũng đề ra 3 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025: xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; phát triển đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè; xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ ra một số chỉ tiêu chưa đạt của nhiệm kỳ 2015-2020, ví dụ: thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 65,5 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu 76 triệu đồng/người/năm). Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đây là chỉ tiêu rất quan trọng, lãnh đạo huyện Nhà Bè cần bám sát, sâu sát để đạt được chỉ tiêu đề ra…

Về định hướng sắp tớp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đồng tình với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của huyện Nhà Bè theo báo cáo chính trị. Đồng thời, đề nghị huyện Nhà Bè thảo luận và triển khai thực hiện một số nội dung trong thời gian sắp tới như: Xây dựng đảng; quốc phòng an ninh, quy hoạch phát triển của huyện Nhà Bè (đang trong giai đoạn chuyển huyện thành quận); đổi mới quản lý; phát triển văn hóa (trong đó chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc)...

Bài, ảnh: Trường Hoàng