Nhằm quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, ngày 31-5, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM phối hợp với Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW". Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 133 điểm cầu.

Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận khoa học, tập trung vào 3 trọng tâm: Những vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nội dung và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới; Các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số bài tham luận, như: Bàn về giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; Đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đọa của cấp ủy cơ sở; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tạo hiệu ứng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển; Bàn về giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị...

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM, khẳng định cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, bản lĩnh chính trị, sức đề kháng cho tổ chức đảng, đảng viên, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đối với Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ.

Trường Hoàng