Chiều 12-10, HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, TP HCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận: 2, 9, Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là TP Thủ Đức.

HĐND TP HCM thông qua chủ trương thành lập TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP thông qua chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức chiều 12-10

Nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới. Cụ thể:

Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu

Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13

Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12

Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2

Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

HĐND TP giao UBND TP hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết sau khi HĐND TP thông qua, UBND sẽ tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh lại đề án trình Bộ Nội vụ. Sau đó Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định liên bộ có sự tham gia của Bộ Tư Pháp rồi trình xin ý kiến thành viên Chính phủ.

Sau khi Chính phủ thống nhất sẽ báo cáo Quốc hội, thông qua Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm định. Trên cơ sở đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin-ảnh: PHAN ANH