Ngày 4-10, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết quận đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021

Theo đó, quận Thủ Đức có 196.876 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong đó, có 192.724 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm tỉ lệ hơn 97%. Số cử tri không đồng ý là 1.543 cử tri, chiếm tỉ lệ 0,78 %. Ngoài ra, có 44 cử tri có ý kiến khác. 

Hơn 97% cử tri quận Thủ Đức đồng ý với tên gọi Thành phố Thủ Đức - Ảnh 1.

Cử tri khu phố 2, phường Linh Đông, quận Thủ Đức cho ý kiến về việc thành lập và tên gọi TP Thủ Đức (ảnh: Munh Tân)

Đối với việc lựa chọn tên gọi Thành phố Thủ Đức, 191.980 cử tri, chiếm tỉ lệ 97,51 %. Số cử tri không đồng ý là 2.255, chiếm tỉ lệ 1,15 %. Số người lựa chọn ý kiến khác là 98 cử tri.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy đến nay việc lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021, quận và các phường chưa tiếp nhận trường hợp khiếu nại nào.

Với kết quả này, UBND quận Thủ Đức sẽ trình HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết. 

Đại diện UBND quận 9 (TP HCM) cũng cho biết quận đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, quận 9 có 142.090 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong đó, 138.231 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm tỉ lệ hơn 97%. Số cử tri không đồng ý là 3.253 người, chiếm tỉ lệ 2,29%. Ngoài ra, 152 cử tri có ý kiến khác và 454 phiếu không hợp lệ.

Đối với việc lựa chọn tên gọi Thành phố Thủ Đức, 136.516 cử tri, chiếm tỉ lệ hơn 96% đồng tình với tên gọi này. Số người không đồng ý là 4.535, chiếm tỉ lệ 3,19%. Số người lựa chọn ý kiến khác là 586 chiếm 0,41%, 454 phiếu bầu không hợp lệ.

Đại diện quận 2 cho biết đã tổng hợp xong kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến người dân về lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, quận 2 có 72.146 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 quận để thành lập Thành phố Thủ Đức. Trong đó, 59.680 cử tri đồng ý với việc sáp nhập, chiếm tỉ lệ hơn 82%. Số cử tri không đồng ý là 10.816 người, chiếm tỉ lệ 14,89%. Ngoài ra, 142 cử tri có ý kiến khác.

Đối với việc lựa chọn tên gọi Thành phố Thủ Đức, 55.076 cử tri, chiếm tỉ lệ hơn 76% đồng tình với tên gọi này. Số người không đồng ý là 14.574, chiếm tỉ lệ 20,34%. Số người lựa chọn ý kiến khác là 1.149 chiếm 1,6%.

Đối với việc sắp xếp phường An Khánh và phường Thủ Thiêm, phường Bình An và phường Bình Khánh thành đơn vị hành chính cấp xã mới, có 6.741/7.973 cử tri đồng ý, 1.174/7.973 cử tri không đồng ý, 1 ý kiến khác.

Đối với việc đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên là phường Thủ Thiêm và phường An Khánh, có 5.940/7.973 cử tri đồng ý, có 1.975/7.973 không đồng ý, 1 ý kiến khác.

Trường Hoàng