Ngày 18-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu một số bộ thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19.

Lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản đề nghị các Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của từng bộ tại TP HCM do một thứ trưởng phu trách trực tiếp để phối hợp với TP HCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 chủ động xử lý, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch và các vấn đề liên quan. Tổ công tác đặc biệt hằng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, kịp thời đề xuất, kiến nghị với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đây là nhiệm vụ, công việc rất quan trọng, cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả, vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng chống dịch tại TP HCM và các địa phương phía Nam.

Thế Dũng