Ngày 15-1, tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019, Bộ Nội vụ cho biết tính đến thời điểm ngày 27-12-2018, số lượng cấp vụ và tương đương thuộc bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức. Trong khi đó, số lượng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7; 29 tổng cục và tương đương, tăng 2.

Theo Bộ Nội vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Cơ quan này cũng cho biết thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 đến năm 2018 là 40.500 người. Trong đó, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Năm 2019, sẽ giảm 44.510 biên chế - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ tổng kết công tác ngành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Theo Bộ Nội vụ, đến nay Chính phủ đã ban hành 8 nghị định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Tính đến thời điểm cuối 2018, số lượng ban (vụ) thuộc cơ quan Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1; đơn vị sự nghiệp là 154 tổ chức, giảm 37.

Cũng theo Bộ Nội vụ, đến nay Chính phủ đã ban hành 17/29 quyết định quy định chức năng nhiệm vụ các tổng cục và tương đương. So với Chính phủ nhiệm kỳ khóa 13, tăng 2 tổng cục (không tính các tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).

"Đến thời điểm ngày 27-12-2018, số lượng vụ, cục thuộc tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (không tính hai Bộ Quốc phòng và Công an) biến động: Vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219 tổ chức, tăng 6; cục và tương đương thuộc tổng cục 102 tổ chức, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục 128, tăng 5 đơn vị"- báo cáo của Bộ Nội vụ nêu.

Việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện cũng đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2018. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giải thể Sở Ngoại vụ; Hà Giang thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Lào Cai hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng. Hay tỉnh Bắc Kạn cũng giải thể 8 phòng dân tộc và 8 phòng y tế; Quảng Ninh thí điểm hợp nhất 14 Ban Tổ chức Huyện ủy với phòng nội vụ; 14 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với thanh tra cấp huyện.

Minh Chiến