Thay mặt Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp TP HCM, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối, cho biết: "Ban thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng theo quy định…".

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP HCM, phát biểu tổng kết tại hội nghị

Đặc biệt, ông Tuấn cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác đảng của đảng bộ khối, trong đó nêu rõ: "Một số đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp, đảng viên trẻ còn ngại phát biểu trong hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối".

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hùng Phong, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh 3.

Tại hội nghị, thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức khen thưởng cho 45 tập thể và 426 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó có 2 đơn vị đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu" là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM và Công ty Cây xanh TP HCM.

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh 4.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối, cùng các cá nhân và tập thể đạt thành tích tại hội nghị

Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hùng Phong, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, gắn kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam"

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam", Văn phòng Trung ương Đảng tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.

Quang Liêm