UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức đã gây ra những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đối với các nhà tài trợ vốn ODA.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phê bình ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP; ông Trần Trung Hậu, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng Kỹ thuật và tập thể Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP.

Nhiều thiếu sót ở dự án Nâng cấp đô thị TP HCM - Ảnh 1.

Văn bản của UBND TP HCM gửi các đơn vị

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP tổ chức kiểm điểm phê bình các tổ chức, cá nhân đã gây ra những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đối với các nhà tài trợ vốn ODA và khẩn trương lập thủ tục thu hồi, giảm trừ thanh toán đối với các nhà thầu và tổ chức chấn chỉnh công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán, công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, thỏa thuận ký kết hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng, công tác nghiệm thu, thanh toán.

Trước đó, Kiểm toán nhà nước đã có kết luận về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đối với các nhà tài trợ vốn ODA tại TP.

Cụ thể dự án thành phần số 2 "nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm"; dự án thành phần số 3 "cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2-3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm"; dự án thành phần số 4 "cải thiện kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm".

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc để xảy ra những thiếu sót là do chủ quan trong công tác quản lý, điều hành, triển khai và thực hiện dự án. Tuy nhiên mức độ sai sót chưa đến mức kỷ luật. Các cá nhân liên quan cũng đã tự nhận hình thức phê bình rút kinh nghiệm.

Tin-ảnh: Ph.Anh