Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân- Chính- Đảng TP HCM, lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, ông Võ Ngọc Quốc Thuận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TP HCM - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân- Chính- Đảng TP HCM ra mắt đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân- Chính- Đảng TP HCM, nhiệm kỳ 2020- 2025 với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm nòng cốt góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với các chỉ tiêu như: 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm. Tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực thi công vụ đạt tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 95% trở lên. Hàng năm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; phấn đấu thực hiện nội dung đăng ký làm theo thường xuyên, tự giác và hiệu quả. 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Bảo Ngọc