Chiều 30-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cho biết đã có kết quả những người trúng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Long An.

Theo đó, tỉnh Long An có 8 đại biểu trúng cử ĐBQH đạt 100% số lượng, trong đó có một đại biểu nữ.

Tại đơn vị bầu cử số 1 có: 3 đại biểu trúng cử gồm Phó thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình đạt tỷ lệ 81,19%; ông Đặng Hoàng Tuấn đạt tỷ lệ 61,98%; ông Trương Văn Nọ đạt tỷ lệ 57,4%.

Ở đơn vị bầu cử số 2 có 3 đại biểu trúng cử gồm: ông Trương Phi Hùng đạt tỷ lệ 64,62% số phiếu bầu; Phan Thị Mỹ Dung đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu bầu; Nguyễn Tuấn Anh đạt tỷ lệ 60,66% số phiếu bầu.

Đơn vị bầu cử số 3 những người trúng cử là ông Lê Công Đỉnh đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu bầu; ông Hoàng Văn Liên đạt tỷ lệ 50,93% số phiếu bầu.

Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đơn vị bầu cử số 2 đã không trúng cử ĐBQH.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Long An đã công bố kết quả bầu cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó có 60 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ.

H.Minh