Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy trình 6 bước cử tri thực hiện khi đi bầu cử - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang - Ảnh: Thành Chung

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được diễn ra từ 7 giờ - 19 giờ Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Để thực hiện việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình dưới đây:

- Bước 1: Đến khu vực bỏ phiếu

- Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử

- Bước 3: Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử

- Bước 4: Điền phiếu: Đủ và đúng

- Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào Hòm phiếu

- Bước 6: Đóng dấu "Đã bỏ phiếu"

Cụ thể, bước đầu tiên, cử tri sẽ đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ - 19 giờ Chủ nhật, ngày 23-5-2021 để tham gia bầu cử. Bước 2, cử tri tới bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Tiếp theo, cử tri di chuyển đến "Bàn hướng dẫn" để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu hãy đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận 1 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đến với bước quan trọng nhất trong quy trình 6 bước là cử tri cần điền phiếu: Đủ và đúng. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó.

Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định như: Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem kể cả thành viên tổ bầu cử; không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng; nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Sau khi hoàn thành việc viết phiếu bầu cử, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Cuối cùng, cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình nêu trên, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đáng chú ý, Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K mà Bộ Y Tế đã khuyến cáo.

Video về Quy trình 6 bước cử tri phải thực hiện khi đi bầu cử

Danh sách cử tri biến động lớn do giãn cách xã hội, cách ly y tế

Trước đó, ngày 17-5, thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố về một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhận định diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, khó lường, tiếp tục phát sinh nhiều tình huống mới. Vì vậy, việc thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương thời gian qua đã dẫn đến biến động khá lớn về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu.

Với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri tăng thêm lớn, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn về phòng, chống dịch.

Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều so với thời điểm lập danh sách cử tri đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu, căn cứ vào tình hình từng địa phương, UBND cấp xã quyết định vẫn tiếp tục duy trì khu vực bỏ phiếu đó để tiến hành bỏ phiếu bình thường.

Phương án khác là UBND cấp xã quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó để ghép chung vào khu vực bỏ phiếu khác liền kề trong cùng đơn vị bầu cử. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện và phải được thông báo đến cử tri.

Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình...

Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Đối với các khu vực bỏ phiếu đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép thực hiện bầu cử sớm, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định; sau đó niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu và gửi đến UBND cấp xã.

Đối với những khu vực bỏ phiếu có số lượng lớn cử tri phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà, cơ sở lưu trú, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đề nghị địa phương xem xét, quyết định chuẩn bị hòm phiếu phụ và khắc bổ sung con dấu "Đã bỏ phiếu" với số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức việc bỏ phiếu.

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng ban hành hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp cử tri đang cách ly tập trung hoặc tại nhà không thể đi bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ chuẩn bị phiếu bầu và hòm phiếu phụ đến tận nơi hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri bầu cử.

Tại các phòng bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu, lực lượng chức năng sẽ tạo lối đi, hành lang thông thoáng; cử người hướng dẫn cụ thể cho cử tri, bảo đảm khoảng cách khi nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu và bỏ phiếu; đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu.

Thế Dũng