Sáng 8-7, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học "Chiến thắng 30-4-1975 - đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh".

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng chiến thắng 30-4-1975 bắt nguồn từ truyền thống hàng ngàn năm lịch sử đoàn kết đấu tranh của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về chiến thắng 30-4-1975 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu về chiến thắng 30-4-1975 tại hội thảo

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, trong chiến thắng đó, nhân dân và lực lượng vũ trang TP đã không ngừng sáng tạo và thực hiện thành công nghệ thuật đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và binh vận; tạo ra được một hậu phương tại chỗ, tổ chức và sử dụng có hiệu quả sự chi viện to lớn của đồng bào miền Nam, đồng bào cả nước cho cuộc kháng chiến. Càng khó khăn, nhân dân TP càng sáng tạo ra nhiều hình thức đấu tranh phong phú.

"Tất cả các phong trào đấu tranh đó của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định tựu chung lại là tấm lòng yêu nước, là niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc" – ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Khẳng định đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của truyền thống yêu nước, của sức mạnh lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP cho biết ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế, lòng yêu nước – sức mạnh lòng dân sẽ là động lực mạnh mẽ để Đảng ta vượt qua khó khăn, thử thách, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho rằng những kinh nghiệm, bài học quý báu rút ra từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đại thắng Mùa xuân năm 1975 mãi mãi là những chỉ dẫn trí tuệ cho nhận thức, hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về chiến thắng 30-4-1975 - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu đề dẫn tại hội thảo

"Hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm những nhận thức khoa học về đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, về học thuyết quân sự sáng tạo, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử" – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP nói và cho biết điều này cũng sẽ góp phần bồi dưỡng ý chí và bản lĩnh chính trị cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, hội thảo đã nhận hơn 80 báo cáo tham luận. Ông cho biết mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng 30-4.

"Các bài tham luận đã làm sáng rõ thêm tình hình trong nước, quốc tế, diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, nhiều tham luận đã làm rõ hơn vai trò, đóng góp của nhân dân, lực lượng vũ trang, vai trò hậu phương lớn của miền Bắc, sự đoàn kết của các lực lượng yêu nước tiến bộ trong và ngoài nước" – Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên cho hay.

Bài và ảnh: Nguyễn Phan