Ngày 31-10, đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương đã khảo sát và góp ý đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2019-2021.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn công tác Trung ương đã khảo sát điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng; tổ chức, bộ máy của các khu vực thực hiện sắp xếp theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định buổi khảo sát thực địa sáng 31-10 của đoàn công tác rất quan trọng với TP. Đây là một cơ hội để TP có thể tiếp nhận những đánh giá và ý kiến thảo luận sâu hơn, chi tiết hơn để hoàn thiện các nội dung trong Đề án, nhất là những vấn đề còn thiếu và chưa sát với điều kiện hiện nay.

Nhấn mạnh đề án thành lập thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP cho hay đây là một nội dung mà TP HCM đã ấp ủ từ nhiều năm qua, là mô hình "thành phố trong thành phố" nhằm giúp nơi đây trở thành hạt nhân và một cực tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển cho TP HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Qua đó, góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Góp ý cho TP HCM, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng cần nêu rõ đánh giá tác động kinh tế xã hội khi thành lập thành phố Thủ Đức mang lại những hiệu quả gì để cấp có thẩm quyền khi xem xét có tính thuyết phục cao hơn. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế hoạt động của thành phố trong lãnh đạo, điều hành trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

TP HCM giảm 10 phường sau sắp xếp

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết TP HCM hiện có 24 quận, huyện với 322 phường, xã, thị trấn. Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, ở cấp huyện, TP HCM sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để hình thành một đơn vị hành chính mới, với tên gọi là thành phố Thủ Đức. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có diện tích tự nhiên là 211,56 km2 với dân số hơn 1 triệu người.

Đồng thời, TP cũng sắp xếp 19 phường thuộc các quận: 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận. Như vậy, sau khi sắp xếp, TP HCM giảm từ 24 quận huyện xuống còn 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm một thành phố trực thuộc TP, 16 quận và 5 huyện; giảm 10 phường còn 312 đơn vị hành chính cấp xã.

Phan Anh