Chiều 1-12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI lần thứ 10 mở rộng đã diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho hay Thành ủy tiến hành Hội nghị lần thứ 10 mở rộng trực tuyến để xem xét, cho ý kiến về các nội dung như tình hình kinh tế- xã hội năm 2021; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội TP HCM giai đoạn 2022- 2025; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội TP HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2021; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Thành ủy TP HCM họp bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình cũng như những kinh nghiệm mang tính thực tiễn và khoa học để vận dụng vào quá trình "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với trụ cột là chiến lược y tế.

Trong đó, chú trọng bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy vận hành cơ chế, tổ chức phòng, chống dịch từ thành phố đến cơ sở; bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy vai trò to lớn của các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần, tôn giáo và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. 

Đặc biệt là bài học về tuân thủ nguyên tắc, chuyên môn y tế và chuẩn bị sẵn sàng chiến lược, kế hoạch, kịch bản, phương tiện, trang thiết bị y tế, vắc- xin, thuốc điều trị theo phương châm "5 tại chỗ", chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra.

Về các nhóm vấn đề kinh tế và xã hội, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu thảo luận đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội- quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của thành phố năm 2021; phân tích, nhận định dự báo cho năm 2022 và những năm tiếp theo. 

"Đặc biệt cho ý kiến về 7 nhóm giải pháp, với 21 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 như Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất. Trong đó, theo các đại biểu thì cần bổ sung thêm những nhiệm vụ giải pháp, quyết sách nào để có thể tạo đột phá ngay và tìm kiếm xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống của người lao động, bảo đảm thích ứng an toàn với dịch Covid-19" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thành ủy TP HCM họp bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI lần thứ 10 mở rộng

Đối với nhóm về vấn đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến, trước hết về chủ đề năm của công tác xây dựng Đảng: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên"... 

Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập, phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Qua đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhất để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

"Theo chương trình làm việc, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày với nhiều nội dung, vấn đề rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI. Tôi trân trọng đề nghị các đại biểu, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là tính khả thi trong khâu tổ chức thực hiện, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo" - Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị.

Bài và ảnh: Trường Hoàng