Việc điều động và bổ nhiệm cán bộ diễn ra tại Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Cụ thể, trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ma Xuân Việt làm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP kể từ ngày 1-1-2017. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Trước khi được điều động giữ chức vụ trên, ông Việt là Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.

Ông Ma Xuân Việt sinh năm 1970; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp chính trị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang cùng lãnh đạo UBKT Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ma Xuân Việt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang cùng lãnh đạo UBKT Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ma Xuân Việt

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đánh giá ông Ma Xuân Việt là cán bộ có năng lực, trình độ; đã có quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau nhưng lĩnh vực chính vẫn là công tác Đoàn, công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tất Thành Cang cũng nhấn mạnh với nhiệm vụ mới là Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông Ma Xuân Việt phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tâm phải sáng, phải thường xuyên lắng nghe, giữ vững nguyên tắc làm việc theo đúng quy định của Đảng. Đặc biệt, phải cùng với tập thể Ban Tổ chức Thành ủy đoàn kết, sáng tạo, có tầm nhìn xa hơn về công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP trên các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP HCM.

Tin - ảnh: Trường Hoàng