Phát biểu tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 29 ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở theo âm lịch, hôm nay là ngày Bác Hồ ra đi về cõi vĩnh hằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là nhà lãnh đạo vĩ đại mà còn là nhà ngoại giao kiệt xuất, các nhà ngoại giao cần không ngừng học Bác về sự thông thái, phong cách ngoại giao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cán bộ ngoại giao đừng "kín cổng cao tường" quá - Ảnh: Thế giới và Việt Nam

Nhấn mạnh những thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới có đóng góp to lớn của ngành Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý cần nhìn nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội còn khiêm tốn so với trình độ chung của thế giới khi chúng ta đứng thứ 13 về quy mô dân số nhưng GDP/đầu người đứng 133 trên thế giới, năng suất lao động chỉ bằng ½ ASEAN. 80% công nghệ FDI sang Việt Nam là công nghệ trung bình, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế đang hiện hữu, chúng ta đi nhanh nhưng người khác đi nhanh hơn. Trong khi đó, tài nguyên đất nước có hạn, không thể khai thác cạn kiệt, Việt Nam kết thúc thời kỳ dân số vàng trong 10 năm tới và là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nguy cơ bất ổn khu vực ngày càng tăng, đặc biệt tranh chấp lãnh thổ, gây bất ổn đến hợp tác phát triển kinh tế.

Trong hoàn cảnh đó, Thủ tướng lưu ý để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, cần xây dựng ngành ngoại giao kiến tạo, năng động, chủ động, sáng tạo. Để nền kinh tế Việt Nam tham gia sâu sắc trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhà ngoại giao phải năng động, đổi mới xúc tiến thương mại và đầu tư, không để Việt Nam lạc hậu, bất công, thua thiệt trước các tập đoàn đa quốc gia trong sân chơi kinh tế toàn cầu…

Muốn thế, ngoại giao Việt Nam phải là ăng-ten nhạy cảm dự báo tình hình thế giới để làm tốt vai trò tham mưu, dự báo cho nền kinh tế

Nhấn mạnh ngoại giao trong giai đoạn hiện nay phải tập trung vào ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao phục vụ phát triển mới, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng đề nghị trưởng đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên suy nghĩ cái gì có lợi cho Tổ quốc thì báo ngay với Bộ trưởng, kể cả điện thoại trực tiếp cho Thủ tướng để Chính phủ. “Tôi lắng nghe ý kiến các đồng chí, việc gì có lợi cho Tổ quốc, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay, khắc phục tình trạng nói không ai nghe, nghe xong không làm đến nơi đến chốn để giải quyết” - Thủ tướng khẳng định.

“Với đặc điểm Chính phủ kiến tạo trong giai đoạn mới, làm sao hướng lái con thuyền vào dòng chảy chính của thế giới, phát huy vai trò Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là kiến tạo của Bộ Ngoại giao” – Thủ tướng khẳng định

Vạch ra 5 vấn đề mấu chốt mà Bộ Ngoại giao cần thực hiện trong giai đoạn tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cán bộ ngoại giao cần tạo hình ảnh, vị thế của Việt Nam ở nước sở tại. “Các đồng chí không chỉ là cánh tay nối dài ở trong nước mà chính là hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài” – Thủ tướng nói trong tiếng vỗ tay vang dội của các nhà ngoại giao.

“Phải hòa đồng cộng đồng doanh nghiệp sở tại, biết sản phẩm nào tiêu thụ được, kết thân với giới khoa học để tìm kiếm các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại.

Đừng “kín cổng cao tường quá”, phải hòa vào đời sống của nước sở tại. Nhiều cán bộ ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam đạp xe khắp đất nước, thả chim bồ câu ngày rằm, đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn với Thủ tướng… Họ hiểu văn hóa Việt Nam sâu sắc như vậy, các cán bộ ngoại giao ta cần học hỏi” – Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Ngoại giao cần thí điểm đánh giá kết quả ngoại giao kinh tế của các cơ quan đại diện một cách cụ thể dựa trên quy tắc đánh giá là phản hồi của người hưởng lợi, ở đây là người dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt… để khen thưởng xứng đáng.

D.Ngọc