Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 17-11 - Ảnh chụp qua màn hình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 17-11 - Ảnh chụp qua màn hình

Là người đặt câu hỏi đầu tiên với Thủ tướng Chính phủ trong phiên chất vấn trước Quốc hội (QH) sáng 17-11, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thái Học (Phú Yên) bày tỏ: Cử tri và nhân dân rất đồng tình ủng hộ tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của Thủ tướng trong chỉ đạo điều hành cũng như những thông điệp hợp lòng dân mà Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra.

Tuy nhiên, theo ĐB Học, cử tri rất lo lắng, bất bình trước tình trạng kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước không nghiêm, kỷ luật kỷ cương không nghiêm trong quá trình thực thi pháp luật, trong quản lý tài chính, ngân sách công, trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó là một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá biến chất, vòi vĩnh, tiêu cực, trong đó có những người ở vị trí cán bộ quản lý. Theo số liệu Bộ Nội vụ cho thấy năm 2015, có 75% công chức, 82% viên chức trong tổng số công chức, viên chức vi phạm có hành vi tham ô, tham nhũng, cờ bạc, sinh con thứ 3.

“Đề nghị Thủ tướng cho biết Thủ tướng có quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh thực trạng nêu trên hay không? Giải pháp xử lý thế nào?”- ĐB đến từ Phú Yên nêu câu hỏi với người đứng đầu Chính phủ.

Xem trực tiếp Thủ tướng trả lời chất vấn tại đây:

Trả lời người chất vấn của ĐB đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thủ tướng cùng hệ thống chính trị xử lý quyết liệt tình trạng không có kỷ cương phép nước, tiêu cực nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và DN để tạo niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực vì nhân dân và xây dựng xã hội. Loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hoá biến chất ra khỏi bộ máy.

“Vì vậy, cần có những chủ trương, biện pháp hết sức cụ thể trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Chúng tôi đã có chỉ thị mới nhất về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tổ chức quán triệt ở các cấp trong cơ quan hành chính. Hai là phải giáo dục nghề nghiệp, đạo đức cho cán bộ công chức”- Thủ tướng nói.

“Bác Hồ nói cán bộ lấy đức làm gốc. Đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc cá nhân tập thể vi phạm. Đó là hình thức pháp trị cần thiết trong tình hình hiện nay”-Thủ tướng khẳng định.

Giải pháp được Thủ tướng nêu lên gồm: Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII để chống thoái hoá, biến chất trong cán bộ đảng viên.

Đi liền vấn đề trên là công khai minh bạch, quyền lực phải được kiểm soát. Đây là vấn đề cần thiết cho bất cứ tổ chức cá nhân nào đồng thời với việc đó có có cơ quản lý chế xử lý hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho nhất là những vấn đề liên quan đến tài chính, tài nguyên đất đai.

Thủ tướng chỉ rõ: “Tiếp tục cải cách tiền lương đi liền với giảm biên chế bộ máy là hết sức cần thiết. với những giải pháp trên cùng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, nhất định kỷ luật kỷ cương của chúng ta, đặc biệt là chống thoái hoá biến chất cán bộ làm liên tục trong quá trình lãnh đạo đất nước sẽ đáp ứng long mong mỏi của đất nước”.

T.Hà-N.Quyết-V.Duẩn