Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 9) đã khai mạc sáng ngày 25-12 tại thủ đô Hà Nội.

Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Đã lấy xong phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 9 đã toàn tất lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh: Nhật Bắc

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường.

Theo đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trình bày báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Đáng chú ý, trong chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Quốc hội khoá XIII và khoá XIV đã ba lần tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XI (tháng 1-2015), cũng đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị các Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nghiên cứu thật kỹ quy định và tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần làm cho việc lấy phiếu lần này thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Ngày mai 26-2, Hội nghị Trung ương 9 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ.

Thế Dũng