Sáng 15-12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn các thời kỳ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương cùng 981 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 22 triệu thanh niên Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ thảo luận về Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội và trình bày các tham luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, trình bày diễn văn khai mạc phiên trọng thể.

Ông Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh với sứ mệnh cao cả trước Đảng, đất nước, nhân dân và thanh thiếu nhi, phát huy vai trò rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ. Nhiệt huyết tràn đầy, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, được đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, ông Bùi Quang Huy cho biết 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhiều vấn đề mới. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên. Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những thành tựu cơ bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tiến bộ. Điển hình là các đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên", các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; các cuộc thi, liên hoan, tuyên truyền ca khúc cách mạng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng, ra mắt ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam" để thông tin, tuyên truyền, định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi, nhất là bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên số 4.0 như hiện nay.

Kết thúc nhiệm kỳ, 100% cán bộ; 99% đoàn viên được học tập, quán triệt và 85,2% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; xây dựng được 23.924 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Yến Anh