Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ra quyết định kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Theo đó, ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Kế toán năm 2003.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật - Ảnh 1.

Quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND TP đối với Người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán.

Tin-ảnh: N.Phan