Chiều 2-10, Hội nghị mở rộng lần thứ 32 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành công tác nhân sự. Đó là bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.

Theo đó, hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để trình hoàn tất thủ tục trình Ban Bí thư chuẩn y.

Ba người được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy là ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

TP HCM bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Ảnh 1.
Tin: Phan Anh; infographic: Anh Thanh - Tấn Nguyên