Chiều 9-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM khoá XV và ĐB HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ IV. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM, chủ trì cuộc họp.

TP HCM: Đã có 6 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 1.

Ủy ban Bầu cử TP HCM họp phiên thứ IV chiều 9-3

Báo cáo tiến độ của công tác bầu cử, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM, Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, cho biết tính đến ngày 8-3, Ủy ban Bầu cử TP HCM đã tiếp nhận 4 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH khóa XV, 2 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP HCM.

Cũng theo ông Phong, từ ngày 1 đến ngày 7-3, đã có 19 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 60 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử ĐB HĐND TP HCM khoá X.

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu đã lưu ý đối với những hồ sơ tự ứng cử.

Theo đó, người tự ứng cử đang công tác trong tổ chức thì phải lấy ý kiến cử tri nơi tổ chức mình đang sinh hoạt. Nếu người đó là Đảng viên thì lấy ý kiến của chi bộ và có văn bản đồng ý của chi bộ.

Còn người tự ứng cử thuộc công ty cần lấy ý kiến nơi người đó đang công tác; đến khi có danh sách sơ bộ lần hai thì lấy ý kiến nơi cư trú. Trường hợp người tự ứng cử là người lao động tự do thì chỉ cần lấy ý kiến nơi cư trú.

TP HCM: Đã có 6 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng càng gần ngày bầu cử càng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong bầu cử. "Thông qua tuyên truyền, các thế lực thù địch sẽ không có cơ hội chống phá, người dân cũng chủ động hỗ trợ lực lượng công an trong bảo đảm an ninh" – ông nói.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị tạo điều kiện cho cá nhân và cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; làm sao để dân chủ, khách quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, không phân biệt giới thiệu, đề cử hay tự ứng cử. Các địa phương chủ động nắm tình hình, chủ động báo cáo mà không cần đợi đến giao ban. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử TP HCM cũng đã thành lập các tổ kiểm tra, bắt đầu thực hiện từ ngày mai (10-3).

Phan Anh