Ngày 1-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy và Thường trực UBND quận, huyện tháng 9-2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Trần Thế Thuận cho biết qua tổng hợp, các quận, huyện đều có nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. Có 2 quận giải ngân cao (quận Thủ Đức, đạt 106% vốn TP phân cấp; quận Bình Tân, đạt 82,14% kế hoạch).

Tuy nhiên, kết quả bình quân giải ngân vẫn còn thấp, tỉ lệ giải ngân giữa các quận, huyện và tỉ lệ giải ngân giữa 3 nguồn vốn của từng quận, huyện không đồng đều. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách TP: 12 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá, 3 quận đạt mức giải ngân trung bình, 6 quận, huyện đạt dưới trung bình. (có 3/24 quận, huyện trong báo cáo không nêu số liệu về nguồn vốn này).

TP HCM: Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị

Theo ông Trần Thế Thuận việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng liên quan đến các dự án, công trình đầu tư công còn nhiều lúng túng, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá T1, T2 tốn nhiều thời gian, nhiều khâu còn hình thức, không cần thiết… ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đa phần dự án, công trình chậm là do khâu này; thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu còn kéo dài…

Công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch. Công tác giao kế hoạch chậm, chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, công trình. Công tác khảo sát lập dự án chỉ tập trung giải pháp kỹ thuật, chưa xem xét toàn diện nhiều đến yếu tố văn hóa - xã hội, công trình đưa vào sử dụng không phát huy tính lan tỏa, không tạo hiệu ứng mạnh trong đời sống xã hội.

Cũng theo ông Trần Thế Thuận, thời gian tới ngoài các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm do UBND TP đang đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, qua tổng hợp, các quận ủy, huyện ủy cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2019. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng và hiệu quả lan tỏa của các dự án, công trình đầu tư công địa phương, cơ quan, đơn vị. Rà soát, đánh giá kỹ tính cấp thiết của các công trình, dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp yêu cầu trong thực tiễn...

Trường Hoàng