UBND TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép TP được miễn học phí cho học sinh bậc THCS đang học tại các trường công lập trên địa bàn.

Mặc dù, chủ trương này đã được thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018 nhưng vẫn còn đang nghiên cứu, chưa có văn bản quy phạm pháp luật chính thức.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập trên địa bàn TP theo như đề xuất của liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo. Nguồn kinh phí để bù đắp chi phí khi miễn học phí bậc THCS, TP sẽ cân đối từ ngân sách.

TP HCM gửi văn bản lên trung ương để xin miễn học phí THCS - Ảnh 1.

TP HCM sẽ miễn học phí cho học sinh bậc THCS

Hiện nay, TP đang thực hiện thu học phí bậc THCS theo quy định tại Quyết định 34/2016 của UBND TP về thực hiện Nghị đinh 86/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn.

Cụ thể, TP thu học phí bậc THCS theo 2 mức. Nhóm 1 là 100.000 đồng/học sinh/tháng (áp dụng trên địa bàn 19 quận). Nhóm 2 là 85.000 đồng/học sinh/tháng (áp dụng trên địa bàn 5 huyện). Theo Sở Tài chính TP, số tiền thu học phí bậc THCS bình quân 350 tỉ đồng/năm.

Phan Anh