Đây là chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí mai táng.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người chết do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn thành phố. Mức chi là 18 triệu đồng/ trường hợp người mất do mắc COVID-19.

TP HCM: Hỗ trợ 18 triệu đồng cho người mất do COVID-19 từ năm 2021 - Ảnh 1.

TP HCM làm lễ cho người mất do dịch COVID-19

Để nhận được hỗ trợ, hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021) và giấy báo tử gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày công bố ca nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố (ngày 29-4-2021) đến ngày 30-6-2021, sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND thành phố, thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất. 

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1-7-2021 trở đi (ngày Nghị định 20/2021 có hiệu lực thi hành), ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND thành phố.

Ngoài ra, trường hợp hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

PHAN ANH