UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND TP yêu cầu trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kế hoạch cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

TP kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp. Đồng thời xử lý hình sự, không xử lý hành chính đối với nhưng trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có hệ thống giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...

UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ TP, Hiệp Hội Doanh nghiệp TP; Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc UBDN TP và chủ tịch UBND quận - huyện kịp thời thay thế các cán bộ, công chức có dư luận, phản ánh tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Phan Anh