Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh văn hóa chính là phương thức để xã hội duy trì sự tồn tại qua thời gian. 

"Về mặt nào đó, kinh tế cũng nằm trong văn hóa. Dễ thấy nhất là cách con người quan hệ với nhau trong xã hội, trong gia đình, cộng đồng, trong quá trình làm việc và trong quá trình ra quyết định tại địa phương. Nói đến văn hóa là nói đến tập quán, ăn ở, thờ cúng, đức tin của cộng đồng. Trên cơ sở đó, hình thành chuẩn mực đạo đức của cộng đồng gắn liền với truyền thống" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận.

TP HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị

Về vấn đề vì sao đạo đức suy thoái, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng là do những chuẩn mực đạo đức trong lịch sử được sử dụng chưa đúng; hành vi suy thoái không bị lên án; điều kiện sống thay đổi; giáo dục chưa đủ rộng, chưa đủ sâu…; đồng thời còn bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, trò chơi; ngoài ra, những hoạt động văn học nghệ thuật chưa có điều kiện phát triển đầy đủ.

Từ đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP HCM nên có cuộc gặp gỡ định kỳ, đối thoại giữa lãnh đạo TP và những người làm văn hóa, người dân, cha mẹ học sinh liên quan đến các khía cạnh như: giáo dục, văn hóa; điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở TP; nuôi dưỡng hoạt động văn hóa tại TP; đối thoại về gia đình trong cuộc sống của người Việt Nam; phê phán những suy thoái về đạo đức; đối thoại văn hóa dân tộc và hội nhập; phát huy bồi dưỡng nhân tài...

TP HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết TP luôn tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu phố, tổ dân phố… nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Có ý thức tôn trọng pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương... 

Theo ông Lê Thanh Liêm, các sở - ngành, quận - huyện thực hiện tốt các phong trào như: 3 trách nhiệm (với cộng đồng, công việc, bản thân); "mỗi tuần - 30 phút tình nguyện xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ thân thiện, gương mẫu"; phong trào 4 nhất (sáng tạo, chất lượng, an toàn, tiết kiệm) gắn với xây dựng đơn vị văn hóa… Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ TP theo phương châm "Tích cực học tập, nỗ lực làm theo".

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Lê Thanh Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế như: chưa có nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả tương xứng với phát triển kinh tế; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không chú trọng xây dựng hình ảnh trong hoạt động phục vụ kinh doanh; vẫn còn tình trạng buôn bán gian lận, không quan tâm đến sức khỏe người dân…

TP HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW - Ảnh 3.

Hội nghị đã nghe các tham luận như: Hoạt động văn học nghệ thuật TP HCM góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Bộ đội Biên phòng TP; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

Dịp này, UBND TP HCM đã khen thưởng 86 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hội nghị sơ kết lần này rất quan trọng nhưng bí thư, phó bí thư quận - huyện tham dự quá ít, chỉ khoảng 40%. "Nội dung này 5 năm mới sơ kết một lần để tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn mà các đại biểu lại lấy lý do giao ban buổi chiều để không tham dự" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở.
TRƯỜNG HOÀNG, ẢNH: HOÀNG TRIỀU