Đại hội có sự tham gia của 294 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP HCM. Đại hội với chủ đề: "Đồng bào các dân tộc TP HCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng TP thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP HCM lần thứ III là sự kiện chính trị nổi bậc diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân TP đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ TP khóa IX. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, đại diện các dân tộc thiểu số dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Từ sáng sớm, đại diện các dân tộc thiểu số dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Từ sáng sớm, đại diện các dân tộc thiểu số dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Từ sáng sớm, đại diện các dân tộc thiểu số dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM)

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Xây dựng củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019. Đồng thời tiếp tục cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-12.

Trước khi dự khai mạc, từ sáng sớm, các đại biểu đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chính Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

TRƯỜNG HOÀNG