Ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng, ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM cho biết thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Đảng trực thuộc tích cực thực hiện công tác dân vận gắn với chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 Quốc hội" và Cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước", qua đó đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra ở từng cơ quan, đơn vị.

TP HCM tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 - Ảnh 1.

Các điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương tại buổi lễ

Bên cạnh đó, các đoàn thể khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời đăng ký và thực hiện các công trình thi đua, tổ chức nhiều phong trào với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực ở cấp khối cũng như cấp cơ sở.

Các cấp ủy cơ sở Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nhiều điểm mới, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua và hoạt động dân vận trong các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp nhà nước, nhất là những cơ quan thường tiếp xúc trực tiếp và giải quyết các thủ tục hành chính.

Nội dung, chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, nhiều mô hình bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao giấy khen cho 32 tập thể và 43 cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019.

Tin, ảnh: B.Ngọc