Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng Ban Thường trực và Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban.

TP HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo đề án xây dựng các huyện thành quận - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP HCM) giai đoạn 2021-2030.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, đề án nhánh, đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TP HCM giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ đóng góp ý kiến cho các kế hoạch, đề án, chỉ đạo thực hiện giải pháp để huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, TP, doanh nghiệp và nhân dân nhằm thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng phát triển tại 5 huyện; đảm bảo đến năm 2025 cơ bản đạt đủ các tiêu chí thành lập quận hoặc thành phố thuộc TP HCM.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm làm Tổ trưởng.

Cùng ngày, UBND TP HCM cũng có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

UBND TP HCM cũng có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án ban hành Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TP HCM do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Tổ trưởng.

Phan Anh