Báo cáo tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X sáng 6-7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết năm học 2022-2023 dự kiến thành phố tăng 21.897 học sinh. Trong đó mầm non tăng 6.608 học sinh,  THCS tăng13.674 học sinh, THPT tăng 12.781 học sinh còn tiểu học giảm 11.167 học sinh,.

Nhìn chung, số học sinh tăng nhiều ở cấp THCS và THPT, tập trung tại TP Thủ Đức và quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh do những nơi này đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao.

Trừ tiểu học, các cấp học ở TP HCM đều tăng học sinh - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết dự kiến TP HCM tăng gần 22.000 học sinh trong năm học mới

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, TP HCM đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Số học sinh bình quân/lớp và tỉ lệ học 2 buổi/ngày đang dần được cải thiện, tính đến tháng 6-2022 đã đạt 293 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3-18 tuổi.

Đối với công tác tuyển dụng giáo viên, trong năm 2021-2022 đã tuyển dụng được 2.905 giáo viên. Do dịch bệnh Covid-19 nên công tác tuyển dụng viên chức ở TP Thủ Đức và các quận, huyện đến tháng 11-2021 mới bắt đầu thực hiện, trong đó quận 10, quận Bình Tân đã phân cấp tuyển dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Đến tháng 6-2022, TP Thủ Đức và các quận, huyện đã báo cáo nhu cầu tuyển dụng với 5.998 giáo viên (trong đó mầm non là 942 giáo viên, tiểu học 2.564 giáo viên, THCS là 2.492 giáo viên) và 1.047 nhân viên.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND thành phố các tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo…

PHAN ANH