Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi sức khỏe, công việc và cùng GS.TSKH Lê Ngọc Trà trao đổi về vấn đề giáo dục hiện nay. 

Theo ông Võ Văn Thưởng từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã làm thay đổi về mặt nhận thức xung quanh vấn đề giáo dục. Theo đó, chuyển từ giáo dục kiến thức sang phát triển năng lực bản thân của mỗi người học. Đặc biệt, coi trọng giáo dục con người. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Võ Văn Thưởng đã chúc GS.TSKH Lê Ngọc Trà và gia đình mạnh khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho lĩnh vực giáo dục của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết nghệ sĩ, nhà khoa học - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết GS.TSKH Lê Ngọc Trà

Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết NSND Đinh Bằng Phi.. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận sự đóng góp to lớn của NSND Đinh Bằng Phi trong nghệ thuật hát bội truyền thống. 

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong nghị quyết của Đảng luôn luôn đề cao việc phát huy vai trò của các loại hình nghệ thuật truyền thống, dù đất nước có phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa như thế nào đi nữa, thì các loại hình nghệ thuật truyền thống luôn có một giá trị rất to lớn góp phần bồi dưỡng nhân cách, văn hóa và tâm hồn con người Việt Nam. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết nghệ sĩ, nhà khoa học - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết NSND Đinh Bằng Phi

Ông Võ Văn Thưởng mong NSND Đinh Bằng Phi mạnh khỏe và luôn luôn truyền lòng say mê, yêu nghề cho thế hệ trẻ. 

Tin, ảnh: Tr.Hoàng