Các mức giá được điều chỉnh như sau:

Tại trạm BOT An Sương - An Lạc:

Đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức giá tối đa là 15.000 đồng/lượt, 450.000 đồng/tháng.

Đối với xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức giá tối đa là 20.000 đồng/lượt, 600.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1-1-2020, TP HCM điều chỉnh mức phí qua trạm BOT An Sương – An Lạc - Ảnh 1.

Mức giá mới qua trạm BOT An Sương - An Lạc chính thức áp dụng từ hôm nay

Đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức giá tối đa là 40.000 đồng/lượt, 1.200.000 đồng/tháng.

Đối với xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet, mức giá tối đa là 50.000 đồng/lượt, 1.500.000 đồng/tháng.

Đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet, mức giá tối đa là 80.000 đồng/lượt, 2.400.000 đồng/tháng.

Tại Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ:

Đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức giá tối đa là 15.000 đồng/lượt, 450.000 đồng/tháng, 1.200.000 đồng/quý.

Đối với xe từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức giá tối đa là 20.000 đồng/lượt, 600.000 đồng/tháng, 1.600.000 đồng/quý.

Đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức giá tối đa là 25.000 đồng/lượt, 750.000 đồng/tháng, 2.000.000/quý.

Đối với xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet, mức giá tối đa là 40.000 đồng/lượt, 1.200.000 đồng/tháng, 3.200.000 đồng/quý.

Đối với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet, mức giá tối đa là 80.000 đồng/lượt, 2.400.000 đồng/tháng, 6.500.000 đồng/quý.

Tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh:

STT

Đối tượng qua phà

Khung giá

Đơn vị tính

1

Hành khách đi bộ, xe đạp, xe gắn máy

1.000 - 4.500

Đồng /người-xe

2

Xe thô sơ không hàng

3.000 - 6.000

Đồng/xe

3

Xe thô sơ có hàng

6.000 - 12.000

Đồng/xe

4

Xe 3 bánh

6.000 - 8.000

Đồng/xe

5

Xe ôtô con dưới 7 chỗ ngồi

15.000 - 23.000

Đồng/xe

6

Xe khách từ 7 đến 20 chỗ ngồi

20.000 - 28.000

Đồng/xe

7

Xe khách từ 20 đến 30 chỗ ngồi

22.000 - 31.000

Đồng/xe

8

Xe khách trên 30 chỗ ngồi

30.000 - 46.000

Đồng/xe

9

Xe tải dưới 3 tấn

25.000 - 39.000

Đồng/xe

10

Xe tải từ 3 đến dưới 5 tấn

30.000 - 46.000

Đồng/xe

11

Xe tải từ 5 đến dưới 7 tấn

48.000 - 77.000

Đồng/xe

12

Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn

60.000 - 93.000

Đồng/xe

13

Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơ móoc

72.000 - 108.000

Đồng/xe

14

Xe tải từ 13 đến dưới 15 tấn

84.000 - 124.000

Đồng/xe

15

Xe tải từ 15 tấn trở lên

108.000 - 185.000

Đồng/xe

16

Xe đầu kéo rơ móoc

144.000 - 232.000

Đồng/xe

Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để duy tu và bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh từ Liên tỉnh lộ 15 đến Quốc lộ 1A (nay là đường Nguyễn Văn Linh):

Mức giá tối đa đối với xe khách từ 9 chỗ ngồi đến dưới 15 chỗ ngồi là 7.000 đồng/lượt/xe, từ 15 chỗ đến 30 chỗ là 10.000 đồng/lượt/xe, trên 30 chỗ là 15.000 đồng/lượt/xe.

Mức giá tối đa đối với xe vận tải hàng hóa, loại từ 1 tấn đến dưới 3,5 tấn là 10.000 đồng/lượt/xe, từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn là 15.000 đồng/lượt/xe, 7 tấn trở lên là 20.000 đồng/lượt/xe.

Mức giá tối đa đối với xe container, loại xe vận chuyển Container 20ft là 25.000 đồng/lượt/xe, loại xe vận chuyển container 40ft là 35.000 đồng/lượt/xe.

Mức giá tối đa đối với xe ben, xe cẩu là 20.000 đồng/lượt/xe.

Phan Anh