Ngày 4-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 của Bộ Ngoại giao Mỹ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam.

Việt Nam phản ứng về Báo cáo nhân quyền của Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực này thời gian qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

"Cũng như với các nước khác, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam coi đây là phương thức hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giải quyết những vấn đề hai bên còn khác biệt."- Người Phát ngôn khẳng định.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 18-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về câu hỏi quan điểm của Việt Nam đối với việc một số đối tác có quan tâm về tình hình thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam. Bà Hằng cho rằng nhân quyền là giá trị chung của nhân loại nhưng vẫn có những khác biệt về tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị và trình độ phát triển. Đây là thực tiễn bình thường trong quan hệ quốc tế, điều quan trọng là chúng ta cần sẵn sàng hợp tác trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại về quyền con người với một số nước và các đối tác nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở những cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quyền con người. Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, công bằng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người.

D.Ngọc