Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định Việt Nam bảo vệ thúc đẩy quyền con người, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Những điều này đều được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và được đảm bảo tôn trọng trên thực tế. Hiện nay ước tính có 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có trên 25 triệu tín đồ từ các tôn giáo khác nhau chiếm khoảng 27% dân số. Riêng đạo Công giáo có trên 7 triệu tín đồ, Tin lành có trên 1 triệu tín đồ.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về tự do tôn giáo - Ảnh 1.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt

Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo tiến hành giao lưu hợp tác quốc tế. Thực tiễn đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hết sức phong phú và sinh động. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế công nhận.

Việt Nam ghi nhận việc báo cáo về tình hình tự do tôn giáo năm 2021 của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ đã đề cập đến những nỗ lực và tiến triển tích cực trong việc rà soát và quản lý tôn giáo của Việt Nam. Tuy nhiên báo cáo vẫn còn một số nội dung đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Tại Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.

"Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước"- ông Việt khẳng định.

Tiếp nhận người Việt từ Anh

Phóng viên hãng thông tấn nước ngoài nêu câu hỏi về thông tin hôm 21-4, Anh lần đầu tiên thuê máy bay trục xuất người Việt cư trú bất hợp pháp về nước? Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt: Việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam đã được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên Việt Nam và Anh căn cứ trên luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày 28-10-2004 về các vấn đề di cư, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định của pháp luật hai nước.

Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt nêu rõ: "Việt Nam mong muốn phía Anh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Anh hội nhập và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người".

Theo Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt, mới đây nhất, ngày 9-2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030, trong đó có nhiệm vụ tăng cường đấu tranh ngăn chặn mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế. Việt Nam cũng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20-3-2020 nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư.

Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép theo quy định của pháp luật. Việt Nam sẵn sàng trao đổi, phối hợp với các quốc gia nhằm xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan, bảo đảm việc di cư hợp pháp, an toàn, vì quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

D.Ngọc