Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng số LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 91.663 LĐ (30.734 LĐ nữ) đạt 76,38% kế hoạch năm 2019 (năm 2019, kế hoạch đưa LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 LĐ), trong đó thị trường Nhật Bản: 45.622 LĐ (16.813 LĐ nữ), Đài Loan: 36.825 LĐ (12.504 LĐ nữ), Hàn Quốc: 5.536 LĐ (392 LĐ nữ), Romania: 1.103 LĐ (41 LĐ nữ), Ả Rập Saudi: 807 LĐ (608 LĐ nữ), Macau: 312 LĐ (171 LĐ nữ), Malaysia: 304 LĐ (137 LĐ nữ) và các thị trường khác.

1 tháng, đưa 11.699 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc - Ảnh 1.

Ra nước ngoài làm việc được nhiều lao động lựa chọn

Tin-ảnh: G.Nam