Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Cao Thanh Thủy cho biết một số điểm nổi bật của thị trường lao động Việt Nam thời gian vừa qua bao gồm việc chuyển dịch theo hướng tốt hơn; số người làm công ăn lương, có quan hệ lao động tăng dần. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động vẫn duy trì ở mức cao (khoảng 76%). Chất lượng việc làm, thu nhập của người lao động đều đặn được tăng lên, mức độ phân biệt giữa việc trả công cho lao động nam và nữ cũng được thu hẹp.

Cơ cấu lao động của Việt Nam còn lạc hậu - Ảnh 1.

Một lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn

Bên cạnh những tín hiệu khả quan, thị trường lao động, việc làm và nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục như: Cơ cấu lao động của Việt Nam còn khá lạc hậu; một tỉ lệ lớn lao động làm việc trong các nghề giản đơn, không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt, số người thất nghiệp có trình độ cao đẳng, đại học trở lên vẫn còn cao. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực tương lai trong bối cảnh hội nhập, các giải pháp hợp tác nhằm kết nối cung - cầu lao động hiệu quả hơn là điều vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tin-ảnh: G.Nam