Qua phát động, 100% CNVC-LĐ công ty xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác. Tất cả đoàn viên CĐ, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về lề lối làm việc, về đạo đức, lối sống: tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chấp hành nội quy công ty…

100% CNVC-LĐ xây dựng kế hoạch học tập, làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Các điển hình học tập, làm theo lời Bác được Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM tuyên dương

Các CĐ cơ sở bổ sung nội dung học tập, làm theo lời Bác vào chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hằng năm. Tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP tổ chức học Bác qua việc sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, đọc báo đầu giờ tại các phòng nghiệp vụ, chọn các mẩu chuyện về Bác để phát thanh 2 ngày/tuần… Dịp này, CĐ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP đã tuyên dương 59 tập thể, cá nhân có thành tích học tập, làm theo lời Bác.


Tin-ảnh: H.Đào