Thực hiện mục tiêu đưa nước sạch đến người dân, từ năm 2010 đến nay, công ty đã đầu tư 126.000 m ống với tổng kinh phí trên 150 tỉ đồng, gắn 104.482 đồng hồ nước.

 

Trẻ em huyện Nhà Bè trong niềm vui có nước sạch
Trẻ em huyện Nhà Bè trong niềm vui có nước sạch

 

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động: Mắc đồng hồ nước miễn phí cho dân nghèo, tặng nước uống, máy lọc nước, dụng cụ học tập cho trẻ em các nhà mở, mái ấm, tặng nước uống cho chiến sĩ Trường Sa...

H.Đào