Cùng ngày, chương trình Tiếp sức người lao động do Yes Center phát động đã diễn ra ở các bến xe trên địa bàn TP. Các tình nguyện viên sẽ giới thiệu 20.000 công việc cho người lao động.

Sinh viên tìm việc làm tại sàn giao dịch 
sáng 26-2
Sinh viên tìm việc làm tại sàn giao dịch sáng 26-2
Tin-ảnh: C.Danh