Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa ban hành Quyết định số 929 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS-SV) khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2019 nhằm tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh - sinh viên.

Theo đó, HS-SV trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

118 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp - Ảnh 1.

Học sinh - sinh viên có nhiều cơ hội khởi nghiệp ngay khi còn đi học

Bộ LĐ-TB-XH đặt mục tiêu, từ nay tới năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh - sinh viên, phấn đấu 12 triệu lượt HS-SV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Bên cạnh đó, Đề án còn phấn đấu tổ chức chương trình "Ngày hội khởi nghiệp" cho HS-SV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tần suất ít nhất 1 năm/lần. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HS-SV kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng được thực hiện ít nhất 1 hoạt động/năm ở từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Để tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH đặt chỉ tiêu, 70% các trường cao đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự khởi nghiệp của HS-SV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ mạo hiểm.

Đồng thời, khoảng 50% các trường cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp hình thành các trung tâm hỗ trợ HS-SV khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường hơn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Dự kiến, tổng kinh phí dành để thực hiện đề án là hơn 118 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là hơn 68 tỉ đồng, còn lại là kinh phí xã hội hóa.

Tin-ảnh: G.Nam