Bộ Xây dựng cho biết đến nay, cả nước đã hoàn thành 100 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân (CN) các KCX-KCN với tổng quy mô khoảng 41.000 nghìn căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 330.000 nghìn người.

 Bên cạnh đó, 72 dự án khác cũng đang tiếp tục triển khai, quy mô xây dựng khoảng 88.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 704.000 lao động. Tuy nhiên, theo báo cáo của 46/63 tỉnh, TP, tính đến cuối năm 2017, số lượng CN có nhu cầu về chỗ ở là khoảng 1,2 triệu người, dự kiến đến năm 2020 số lượng sẽ là khoảng 3 triệu người. Ước tính, các dự án NƠXH mới đáp ứng chỗ ở cho khoảng 28% số CN hiện nay.

1,2 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở  - Ảnh 1.

Nhà ở giá 100 triệu đồng được tỉnh Bình Dương xây dựng để bán cho công nhân

Theo Bộ Xây dựng, hiện việc xây dựng NƠXH gặp một số khó khăn. Về nguồn vốn hỗ trợ, sau khi gói tín dụng 30.000 tỉ đồng đã giải ngân hết từ tháng 6-2016, đến nay ngân sách Nhà nước mới bố trí được cho Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng gần 1.300 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2018 - 2020, chỉ bằng 13% so với yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

Bên cạnh đó. trong quy hoạch đô thị, KCN, các địa phương chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển NƠXH, chưa thực hiện nghiêm quy định giành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển NƠXH hoặc có bố trí nhưng ở tại các vị trí không thuận lợi, hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng…, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án NƠXH. Một nguyên nhân nữa là mức thu nhập của CN tại các KCX-KCN so với giá mua NƠXH vẫn còn thấp nên khó khăn trong việc mua nhà ở, mặc dù giá mua NƠXH đã được hỗ trợ rất nhiều.

K.An