Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp (DN) vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2019, mức LTT vùng tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

15 địa phương có thay đổi về lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2019 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2019, mức LTT vùng tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Cụ thể: Mức LTT vùng áp dụng trong năm 2019 được quy định như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng cho các DN thuộc vùng I (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 3.710.000 đồng/tháng áp dụng cho các DN thuộc vùng II (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 3.250.000 đồng/tháng áp dụng cho các DN thuộc vùng III (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Mức 2.920.000 đồng/tháng áp dụng cho các DN thuộc vùng IV (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành).

Đáng lưu ý là nghị định này cũng đã thay đổi mức LTT vùng ở một số địa phương. Cụ thể 

- Tỉnh Tiền Giang: Huyện Châu Thành từ vùng III lên vùng II; huyện Tân Phước từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Bắc Ninh: Huyện Gia Bình, Lương Tài từ vùng III lên vùng II;

- Thành phố Hải Phòng: Huyện Cát Hải, Kiến Thụy từ vùng II lên vùng I;

- Tỉnh Thanh Hóa: Thành phố Sầm Sơn từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới từ vùng III lên vùng II; Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn từ vùng IV lên vùng III;

- Tỉnh Bình Dương: Huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo từ vùng II lên vùng I.

Tin -ảnh: K.Linh