Kết quả, 1.595 ứng viên đã trúng tuyển có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và Colab chính thức thông báo đến các ứng viên trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Mọi hướng dẫn và danh sách ứng viên trúng tuyển được đăng tải đầy đủ, chi tiết trên trang thông tin điện tử của Colab.

1.595 ứng viên có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Colab đề nghị Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố hướng dẫn NLĐ đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. NLĐ thuộc diện trên chủ động liên hệ với Sở LĐ-TB-XH của địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

G.Nam