Trong nhiệm kỳ qua, CĐ sở đã tập trung chăm lo đời sống CNVC-LĐ thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động, thực hiện chương trình "Tương trợ nội bộ", học bổng Nguyễn Đức Cảnh, giúp đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà cửa… Tổng kinh phí chăm lo cho CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ là hơn 17,4 tỉ đồng. Hằng năm, CĐ cơ sở đều tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

17,4 tỉ đồng chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, CĐ sở sẽ tập trung đổi mới hoạt động, phấn đấu đạt 90% CĐ cơ sở vững mạnh; số đoàn viên CĐ ưu tú được kết nạp Đảng đạt từ 30% trở lên trong tổng số đảng viên được kết nạp…

Tin-ảnh: B.Đằng