5 năm qua, có gần 200.000 lượt nữ CNVC-LĐ quận Gò Vấp, TP HCM được nâng cao tay nghề

5 năm qua, có gần 200.000 lượt nữ CNVC-LĐ quận Gò Vấp, TP HCM được nâng cao tay nghề

Năm năm qua, LĐLĐ quận đã tập trung kiện toàn ban nữ công Công đoàn (CĐ) cơ sở, bảo đảm 100% CĐ cơ sở đều có hoạt động công tác nữ công; qua đó vận động nữ CNVC-LĐ học tập, thi đua. Kết quả, 19.720 lượt nữ CNVC-LĐ được nâng cao tay nghề, trong đó gần 10.800 nữ CNVC-LĐ được nâng bậc, nâng lương. Năm năm qua, toàn quận có 69.814 lượt chị đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở, 708 chị đạt danh hiệu 2 giỏi cấp quận.

Dịp này, LĐLĐ quận Gò Vấp cũng tuyên dương 142 cá nhân và 33 tập thể có thành tích tốt trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2014.

T.Nga