20.000 đầu việc chờ ứng viên

Ngày hội có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp với hơn 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc các ngành nghề. Người tìm việc đến tham dự được tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác như hướng nghiệp, tư vấn học nghề…

T.Nga