Thống kê cho thấy số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã tăng gần gấp đôi năm 2019 và tăng gấp gần 5 lần so với con số 218.000 người tham gia tại thời điểm này 5 năm trước. Kết quả mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện hiện đã về đích trước, thậm chí cao hơn gấp 2 lần so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương về cải cách chính sách BHXH (theo Nghị quyết, đến hết năm 2021, có 1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện).

2,2% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Năm 2021, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Năm 2021, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định và thuận tiện nhất cho người hưởng; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp; chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT bảo đảm đúng quy định và dự toán được giao... Mục tiêu của BHXH Việt Nam là đến hết năm 2021, số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so chỉ tiêu tại Nghị quyết 28; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

D.Thu