Tổng số tiền chi trả chế độ BHXH trong năm 2020 là 230.134 tỉ đồng. Cùng với đó, ngành BHXH thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 167,220 triệu lượt người. Theo thống kê, hiện cả nước còn khoảng 30 triệu người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tiềm năng. Năm 2021, BHXH Việt Nam đề ra mục tiêu tập trung đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu nâng số người tham gia BHXH lên 17,54 triệu người, chiếm khoảng 35,2% số lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 14,2 triệu người, chiếm khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 89,38 triệu người, đạt tỉ lệ khoảng 91,56% dân số tham gia BHYT. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt.

BHXH đẩy mạnh việc chi trả chế độ không dùng tiền mặt - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

BHXH Việt Nam cho biết ngành sẽ mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện; hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện cho các nhân viên đại lý thu, để lực lượng này phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân; dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện...

D.Thu